GS 5679 Statički zidni mini koš, projekcija 2m 2kom